Sự hữu ích của phím FACT trong máy tính Casio fx 580vnx

qx(FACT) dùng để phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ở đây chúng ta trao đổi về việc khi giảng dạy một công thức, ta muốn máy tính hỗ trợ hiển thị công thức đó như là một công cụ hỗ trợ trực quan.

Ví dụ ta muốn kết quả thể hiện trên máy tính là:

[latex]\large \frac{a^x}{a^y}=a^{x-y},a^x.a^y=a^{x+y}[/latex]

để học sinh hiểu và nhớ được công thức được thiết lập.

Ta viết lên màn hình máy tính

278

Đến đây ta bấm qx (FACT) 279

Tương tự

280

Tất nhiên ta nên chọn cơ số là số nguyên tố.

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Giải Câu 43 mã đề 101

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.{A}'{B}'{C}’$ có tất cả các cạnh bằng $a$. Gọi $M$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết