Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng - Đề ĐH 2011

Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?
A. 6                    B. 4                          C. 3                   D. 5

Bài giải:

x=\frac{\left ( k+1 \right )\lambda .D}{a}\Rightarrow \lambda=\frac{ax}{\left ( k+1 \right )D}

Điều kiện: 0,4\mu m\leqslant \lambda\leqslant 0,76\mu m

Ww7
Nhập hàm số: \frac{2\times 3.3}{2x}=
Start: 1; End: 10; Step: 1 =
Ta có kết quả ghi vào bàng như sau:
8 8
So với điều kiện, ta nhận 4. Vậy chọn B.

 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2019-2020

Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết