HDSD Casio fx 580vnx - Phần 9: Chức năng giải bất phương trình trên Casio fx 580vnx

1.2.7 Chức năng giải bất phương trình wz(A)

Menu A Untitled 38 giải các bất phương trình từ bậc hai đến bậc bốn, đặc biệt là bất phương trình bậc bốn. Đối với bậc Trung học cơ sở, menu này ít khi được dùng đến vì các bất phương trình chủ yếu dạy cho các học sinh từ lớp 10 trở lên, do đó các em sẽ có cơ hội sử dụng nó lên học lên bậc học Trung học phổ thông. wz(A)

Ví dụ 7 Giải bất phương trình: [latex]\large x^{4}-4x^{3}+3x^{2}+8x-10\leq 0[/latex]

wx(B) Untitled 39

1=z4=3=8=z10=

Untitled 40

Tuy máy tính đã xuất ra nghiệm của bất phương trình bậc bốn, tuy nhiên muốn trình bày lời giải bằng tự luận, ta phải gia công thêm như sau:

Lưu ý: Ta dự đoán [latex]\large \pm \sqrt{2}[/latex] là nghiệm của phương trình bậc bốn nên đa thức chia hết cho [latex]\large x^{2}-2[/latex]

Untitled 41

[latex]\large 996|005\rightarrow 1|-4|5[/latex]

Lưu ý: Ngoài phương pháp “CALC 1000” như trên để tìm thương, ta có thể nhận thấy ngay hệ số bậc hai là 1 và hệ số tự do là 5. Để tìm hệ số bậc nhất là có thể thực hiện như sau:

Untitled 42

Giải. Bất phương trình đã cho tương đương với

[latex]\large (x^{2}-2)(x^{2}-4x+5)\leq 0\Leftrightarrow -\sqrt{2}\leq x\leq \sqrt{2}[/latex]

(Còn tiếp)

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII NAM ĐỊNH

BitexEdu gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết