Giải bất phương trình logarit trên máy CASIO fx-570VN PLUS

Đề bài: Giải bất phương trình sau trên tập số thực:

log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left ( x^{2}-3x+2 \right )\geqslant 2

Bài giải:

Giải trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS

Bất phương trình tương đương với:

log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left ( x^{2}-3x+2 \right )\geqslant 2\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^{2}-3x+2>0 \left ( 1 \right )& & \\ x^{2}-3x+\frac{3}{2}\leqslant 0\left ( 2 \right )& & \end{matrix}\right.

Vào chế độ giải bất phương trình bậc 2:

8

Ta được S=\left [\frac{3-\sqrt{3}}{2} ; 1 \right )\cup \left ( 2;\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right ] 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2019-2020

Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết