Giải Bài 5 Đề thi giải toán MTCT Hậu Giang năm 2012-2013 khối THPT

Đề bài: Tính giá trị gần đúng của biểu thức sau:
A=\frac{1}{\sqrt{2}+2\sqrt{1}}+\frac{1}{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}+...+\frac{1}{2012\sqrt{2013}+2013\sqrt{2012}}
Bài giải:

+ Tìm đáp số:
Bằng việc phát hiện quy luật và bấm máy tính:

Nhập vào màn hình biểu thức sau:

\sum_{1}^{2012}\frac{1}{x\sqrt{X+1}+\left ( X+1 \right )\sqrt{X}}
Bấm máy ta được kết quả A=0,9777.

Lời giải chi tiết:
[​IMG]

Vậy
[​IMG]

Kết quả: A=0,9777 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

test

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết