Chứng minh nhanh một số là số nguyên tố trên Casio fx 580vnx

Để kiểm tra các số từ 1018091 trở về sau là số nguyên tố ta thực hiện trên CASIO fx 580vnx như sau:

  • Lưu số đó vào A, khai căn số A để biết dừng thuật toán ở dưới vào lúc nào.
  • Viết lên màn hình:   Untitled 69
  • Nhấn dấu = liên tục cho đến khi nào mẫu số còn nhỏ hơn hoặc bằng [latex]\large \sqrt{A}[/latex]. Nếu phép chia không là phép chia hết nghĩa là số [latex]\large A[/latex] không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hoặc bằng Nếu phép chia không là phép chia hết nghĩa là số A không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hoặc bằng.

Ví dụ 29 Chứng minh rằng số 1018091 là số nguyên tố.

Untitled 70

Nhấn liên tục dấu = khoảng 504 lần và quan sát kết quả, không có kết quả nào là số nguyên, cuối cùng Untitled 71

Ta thấy số 1018091 không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng [latex]\large \sqrt{1018091}[/latex] nên nó là số nguyên tố.

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết