Câu 9

cau9

 

Hướng dẫn:

 

1) $I$ cách đều 5 điểm $S, A, B, C, D$ nên tất nhiên $I$ cách đều $S, A, C$.

 

2) $I$ thuộc trục đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABCD$ nên $I$ thuộc đường thẳng $SE$.

 

3) Điểm cách đều các mặt của hình chóp (nếu có) là tâm mặt cầu nội tiếp, chứ không phải $I$.

 

4) Theo phương trình được đề nghị, điểm $J\left(\dfrac{11}{6};\dfrac{5}{6};\dfrac{5}{6}\right)$ là tâm, nhưng điểm này không nằm trên đường thẳng $SE$ vì $\overrightarrow{SE}=(1;1;1;)$ (chú ý $E$ cũng là trung điểm $AC$) mà $\overrightarrow{JS}=\left(\dfrac{7}{6};\dfrac{7}{6};\dfrac{1}{6};\right)$ không cùng phương với $\overrightarrow{SE}$.

 

dacau7b

 

 

mucluc

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 11

  Ký hiệu kích thước hình chữ nhật đáy là $d$ và $r$.Ta có: $V=d\times …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết