Bài toán tính một tổng hữu hạn (THCS)

Năm 2023 HCMC THCS.
hh23

 

 

Lời giải

hh23 1a lưu vào A.

 

Vậy $A-2021=\left[\left(505+\dfrac14\right)^{-1}+2\right]^{-1}$ hh23 1b 2

 

Vậy mẫu của A là $4046$ nên tử của A là hh23 1c

 

Tóm lại $a+b=4046+8178987=$ hh23 1d

 

 

Bài toán tương tự. Năm 2020 HCMC THCS.
hh20

 

Tổng đã cho bằng $\dfrac18\times $ hh20 1a lưu vào A.

 

Ta có hh20 1b

 

Do đó: Tổng đã cho bằng $\dfrac18\times \dfrac{255277}{1021110}$ $⇒ A=255277, B=8\times 1021110$

 

$A+B=$ hh20 1c
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 12

  Với $m$ nguyên dương ta có: $$m\sin\big[(x+2m)\pi\big]=x\Leftrightarrow \sin(\pi x)=\dfrac{x}{m}$$ Do các hàm số $y=\sin(\pi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết