Hướng dẫn tạo bài thi hoặc bài test online

Hướng dẫn tạo một bài thi hoặc bài kiểm tra cơ bản online.

Đăng nhập vào trang website: http://bitexedu.com nhấp vào Bảng tin > WP-Pro-Quiz

1
Hình 1

 

Phần 1: Tạo khung sườn bài thi

Nhấn nút “ Thêm bài kiểm tra” để tạo bài thi > Điền nội dung Tiêu đề > tạo Danh mục của bài thi (Hình 2)

2
Hình 2

Đánh chọn các tùy chọn như hình 3 bên dưới để và điền giới hạn thời gian hoàn thành bài thi

3
Hình 3

Đánh dấu chọn như hình 4 để: Thống kê số lượng câu trả lời đúng hay sai sau khi kết thúc bài thi và chọn số lượng câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài thi:

 • Nếu đánh số vào thì đó là số lượng câu hỏi/tổng số lượng ngân hàng câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài thi
 • Nếu đánh chọn trong phần trăm: tỷ lệ (%) câu hỏi xuất hiện/tổng số lượng ngân hàng câu hỏi của bài thi
4
Hình 4

Đánh dấu chọn Nhìn Tổng quan câu hỏi trong bài thi và có thể dễ dàng chuyển hướng và bổ sung câu trả lời

5
Hình 5

Các tùy chọn – câu hỏi (thực hiện như hình 6):

 • Đánh dấu chọn Hiện điểm đạt được cho câu hỏi tương ứng
 • Đánh dấu chọn Hiện số thức tự các đáp án (dành cho câu hỏi có một hoặc nhiều lựa chọn)
 • Đánh dấu chọn Buộc dùng phải có đáp án cho câu hỏi (không bỏ trống câu trả lời)
6
Hình 6

Thực hiện các tùy chọn như hình 7:

 • Đánh chọn Hiển thị danh mục chứa câu hỏi
 • Hiển tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong bài thi
 • Hiển tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được theo danh mục câu hỏi
7
Hình 7

Thực hiện các tùy chọn như hình 8:

 • Không cho hiển thị điểm số cuối cùng trên trang kết quả
 • Chọn mỗi câu hỏi tương ứng với các câu trả nằm trên một trang, có nút tiếp tục và nút quay lại câu hỏi
 • Hoặc Có thể tùy chọn số lượng câu hỏi tương ứng với các câu trả lời nằm trên cùng 1 trang
8
Hình 8

Các tùy chọn – phân loại kết quả và ghi nhận kết quả vào danh sách thành tích chung (hình 9)

 • Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký vào danh sách thành tích
 • Sắp xếp: tùy chọn
9
Hình 9

Thực hiện như hình 10:

 • Cho số lượng dòng hiển thị trong bảng danh sách
 • Tự động thêm bảng danh sách kết quả nằm bên dưới phân loại kết quả

Mọi người dùng có thể thực hiện bài kiểm tra, nhưng trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra cần cung cấp một vài thông tin cần thiết. Vị trí xuất hiện có thể là trên trang bắt đầu bài hoặc cuối bài (kết thúc) thi trước khi xuất hiện kết quả thi

 • Họ tên và địa chỉ email (bắt buộc hay không bắt buộc)
10
Hình 10

Thiết lập email quản trị nhận thông báo khi người dùng hoàn thành bài thi này (hình 11)

11
Hình 11

Thiết lập email gửi thông báo kèm kết quả kiểm tra cho người dùng hoàn thành bài thi (hình 12)

12
Hình 12

Mô tả về bài kiểm tra (hình 13)

Phân loại kết quả đạt được trong bài thi, sẽ được hiển thị ở cuối bài kiểm tra (trong kết quả)

Tùy vào mức độ cần thiết lập mà chọn tỷ lệ cho phù hợp.

13
Hình 13

Sau đó lưu lại bài thi này (Hình 14)

14
Hình 14

Di chuyển lên đầu trang / Nhấp nút “Trở lại tổng quan”  > Từ đây ta có thể thêm câu hỏi hoặc chỉnh sửa bài thi hoặc xóa bài thi hoặc xem trước bài thi (Hình 15)

15
Hình 15

Phần 2: Tạo các câu hỏi cho bài thi

 • Rê chuột vào “Bài thi Online học Kỳ I” chọn “Câu hỏi” để thêm các câu hỏi vào bài thi (hình 16)
 • Nhấp vào nút Thêm câu hỏi
16
Hình 16
 • Đặt tiêu đề mô tả cho câu hỏi
 • Đặt điểm cho câu hỏi này (*) nếu muốn đặt điểm khác nhau cho mỗi câu trả lời
 • Phân loại câu hỏi vào danh mục câu hỏi (nếu chưa có danh mục thì bấm tạo danh mục mới)
17
Hình 17
 • Đặt nội dung cho câu hỏi này (*)
 • Hiện thông báo đúng hoặc sai hoặc thông giống nhau cho cả hai trường hợp
18
Hình 18

Gọi ý cho câu hỏi để có thể trả lời (Hình 19)

Chọn kiểu trả lời:

 • Câu hỏi một đáp án
 • Câu hỏi nhiều đáp án
 • Câu hỏi điền đáp án đúng
 • Câu hỏi sắp xếp đáp án
19
Hình 19
 • Trả lời (*)
  • Thêm trả lời mới
  • Xóa trả lời
  • Di chuyển
 • Lưu câu hỏi
20 1
Hình 20
 • Di chuyển lên đầu câu hỏi / nhấn nút Trở lại tổng quan (Hình 21)
  • Có thể chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi vừa tạo
21
Hình 21

Phần 3: Đăng bài thi lên diễn đàn và kết quả làm bài sau khi hoàn thành bài thi

Giống như đăng một bài viết: copy dòng shortcode, sau đó dán vào bài viết như hình 22

Trước khi tiến hành làm bài:

Cung cấp một số thông tin trước khi làm bài (hình 23)

24
Hình 23

Thực hiện bài kiểm tra

25
Hình 24

Kết quả hoàn thành bài thi

26
Hình 25

Chúc các bạn thành công!

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết