Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Một số cách làm để tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên qua từng dòng máy CASIO.

1. Lý thuyết

Cách 1: Thao tác copy công thức, thao tác này có thể sử dụng cho tất cả dòng máy Casio từ thế hệ 500MS.
+ Bước 1: Nhập lên màn hình phép chia.
+ Bước 2: Ấn =, sau đó xác định số đứng trước dấu phẩy, đưa lên màn hình biểu thức cũ, di chuyển con trỏ sửa dấu chia thành dấu trừ “-“. Sau đó di chuyển con trỏ về cuối. Bấm nhân phần nguyên ta vừa xác định.

Cách 2: Dùng :R (sử dụng được với máy 570VN PLUS)
+ Thao tác rất đơn giản, xem hình dưới đây (Trích trong sách Hướng dẫn sử dụng Casio fx-570VN PLUS khối THCS):

2017-04-17_151209.png 

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

me2

Một áp dụng của Định lý Mê-nê-la-uýt

Cho tam giác $ABC$. Trên các đoạn $CA$ và $CB$ ta lấy các điểm $D$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết