TÌM NHANH NGUYÊN HÀM F(x) CỦA HÀM SỐ f(x) THỎA ĐIỀU KIỆN F(x)=M VỚI Casio fx 580vnx

Nối tiếp các bài viết về chuyên đề Tích phân, bài viết lần này sẽ giới thiệu bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để tìm nguyên hàm $latex F(x)$ của hàm số $latex f(x)$ thỏa điều kiện $latex F({{x}_{0}})=M$.

Xem thêm: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ TÌM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ CHO TRƯỚC

.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt 2 cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết bài toán trên và vận dụng chúng để giải quyết một ví dụ cụ thể. Qua đó giúp bạn đọc có thêm nhiều hướng giải cho các bài toán Nguyên hàm-Tích phân.

Bài toán: Tìm nguyên hàm $latex F(x)$ của hàm số $latex f(x)$ thỏa $latex F({{x}_{0}})=M$

Cách 1:

  • Nhập biểu thức vào máy tính CASIO fx- 580VN X:

 Tìm nhanh nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

(Thay lần lượt các đáp án vào hàm )

  • r A là một giá trị nhỏ bất kì thuộc tập xác định
  • Chọn đáp án có kết quả phép tính gần bằng 0

Cách 2: Dùng chức năng TABLE w8 trong Casio fx 580vnx

  • Nhập biểu thức $latex f(x)=\int\limits_{{{x}_{0}}}^{x}{f(x)dx}$
  • Nhập biểu thức $latex g(x)=F(x)-M$
  • Nhập Table Range (phạm vi bảng): nên chọn khoảng 3-4 giá trị nhỏ để kiểm tra
  • Chọn đáp án thỏa $latex f(x)=g(x)$ tại tất cả các giá trị $latex x$ 

Bình luận : Với các máy tính Casio fx 570vn Plus trở về trước khi nhập tích phân cần xác định trước hai cận. Tuy nhiên, thế hệ Casio fx 580vnx cận trên có thể là chữ $latex x$ (là biến thay đổi khi ta bấm r, còn $latex x$ trong biểu thức là biến hình thức)

Ví dụ Nguyên hàm của hàm số $latex f(x)=\frac{2}{\sqrt{2x-1}}$ thỏa điều kiện $latex F\left( 1 \right)=2$  

A.$latex 2\sqrt{2x-1}+1$          B. $latex \sqrt{2x-1}+1$                C. $latex 2\sqrt{2x-1}$               D.$latex 2\sqrt{{{(2x-1)}^{3}}}$

Hướng dẫn giải:

TXĐ: $latex x>\frac{1}{2}$

1

Bình luận Việc bấm máy ở cách 1 sẽ nhanh chóng hơn, nhưng kết quả tìm được bị ảnh hưởng bởi giá trị A được chọn. Trong khi ở cách 2 ta có thể quan sát cùng lúc tại các giá trị A khác nhau, qua đó có thể đưa ra kết quả đáng tin cậy hơn.

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

TÌM NHANH TOẠ ĐỘ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX

Tìm nhanh tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số như thế nào? …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết