Phần 4: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ THỐNG KÊ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX

Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là loạt bài viết về dạng toán thực tế để học sinh có thể tìm hiểu và giải những dạng toán này dễ dàng hơn. Ở phần 4 này ad muốn đưa ra hướng dẫn giải một số bài toán thực tế về thống kê.

Phần 4: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ THỐNG KÊ

Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là loạt bài viết về dạng toán thực tế để học sinh có thể tìm hiểu và giải những dạng toán này dễ dàng hơn. Ở phần 4 này diễn đàn muốn đưa ra hướng dẫn giải một số bài toán thực tế về thống kê.

Lưu ý: Trong loạt bài viết này chỉ đưa ra hướng dẫn, không phải lời giải. Các em học sinh không nên trình bày theo, rất dễ bị sót điểm trong kiểm tra.

Xem lại PHẦN 3: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ DIỆN TÍCH BẰNG CASIO FX-580VNX

4. Giải quyết một số bài toán thực tế về thống kê

Ở phần này ad sẽ đưa ra những ví dụ cụ thể, từ đó tìm hướng giải của bài toán và sau đó chúng tôi đưa ra những lời bình để các bạn có thể thao tác trên máy tính cũng như giải các bài toán nhanh chóng hơn. Nên nhớ tốc độ và sự chính xác là 2 yếu tố tiên quyết quyết định điểm số của một bài thi môn toán.

1. Bài toán thực tế 1

Bài toán thực tế 1: Ông A vay ngân hàng 100 triệu với lãi suất $latex 12\%$/năm. Ông A muốn hoàn nợ theo cách sau: Đúng một tháng sau ngày ông vay ông trả $latex 10$ triệu/tháng. Hỏi sau 3 tháng kể từ ngày vay, ông A còn nợ bao nhiêu?

Hướng dẫn

Số nợ của ông A sau 3 tháng:

$latex x=100+100.12\%-10.3=82$ (triệu)

image275

Vậy ông A còn nợ $latex 82$ triệu.

2. Bài toán thực tế 2

Bài toán thực tế 2: Giá cổ phiếu của một Công ty niêm yết vào sáng ngày thứ hai là $latex 250 000$ đồng. Vào cuối buổi chiều ngày thứ hai thì giá đã giảm đi $latex 20\%$. Đến sáng ngày thứ ba lại giảm đi $latex 10\%$. Đến sáng ngày thứ tư lại tăng lên $latex 30\%$. Hỏi vào sáng thứ tư, giá cổ phiếu của Công ty tăng hay giảm là bao nhiêu so với sáng ngày thứ hai?

Hướng dẫn

Giá cổ phiếu vào ngày thứ 2:

$latex x=250000-250000.20\%=200000$(đồng)

image278

Giá cổ phiếu vào ngày thứ 3:

$latex x=200000-200000.10\%=180000$(đồng)

image281

Giá cổ phiếu vào ngày thứ 4:

$latex x=180000+180000.30\%=234000$ (đồng)

image284

Vậy cổ phiếu giảm. Số phần trăm giảm: $latex \dfrac{250000-234000}{250000}.100=6.4\left( \% \right)$

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Lời bình. Các bạn nên sử dụng phím M như 1 biến nhớ để có thể tính toán ở các phép tính sau để tiết kiệm thời gian khi làm bài trong phòng thi.[/dropshadowbox]

3. Bài toán thực tế 3

Bài toán thực tế 3: Cửa hàng buôn bán xe cũ mua một chiếc xe gắn máy và nâng giá của nó thêm $latex 40\%$. Chiếc xe sau đó được bán với giá bằng $latex 80\%$ giá đã nâng và thu về $latex 4800000$. Hỏi cửa hàng đã thu lãi được bao nhiêu tính theo phần trăm ?

Hướng dẫn

Gọi giá mua chiếc xe là $latex x$.

Ta có giá xe đã nâng là: $latex x+x.\dfrac{40}{100}=\dfrac{7}{5}x$

Giá xe đã bán: $latex \dfrac{7}{5}x.\dfrac{80}{100}=4800000$

$latex \Rightarrow x=\dfrac{30000000}{7}$

  image295 image296 image297

Vậy lãi suất thu về là: $latex \dfrac{4800000-x}{x}.100$ $latex =\dfrac{4800000-\dfrac{30000000}{7}}{\dfrac{30000000}{7}}.100=12\%$

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Lời bình. Một số dạng toán đặc biệt (chẳng hạn như tính lãi suất, tiền), muốn tính toán thì cần bấm khá nhiều chữ số 0. Điều này sẽ khiến các bạn tốn rất nhiều thời gian khi tính toán, nhưng nếu ta sử dụng phím Kthay cho việc bấm các chữ số 0 như trên thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn trong lúc làm bài.[/dropshadowbox]

4. Bài toán thực tế 4

Bài toán thực tế 4: Theo quy định của công ty A, nhân viên bán hàng mỗi tháng bán được $latex 50$ sản phẩm thì hoàn thành chỉ tiêu và được nhận lương cơ bản là $latex 8000000$ đồng. Nếu nhân viên bán hơn $latex 50$ sản phẩm thì cứ mỗi sản phẩm vượt chỉ tiêu được hưởng $latex 10\%$ số tiền lời của sản phẩm đó. Anh Minh trong tháng 12 bán được $latex 65$ sản phẩm, biết mỗi sản phẩm bán ra công ty lời $latex 1 000 000$ đồng. Hỏi trong tháng 12 công ty trả anh Minh bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn

Gọi $latex x$ là số tiền anh Minh nhận được trong tháng 12. Ta có:

$latex x=8000000+\left( 65-50 \right).\dfrac{1000000.10}{100}=9500000$ (đồng)

image303

Vậy công ty trả anh Minh $latex 9500000$ đồng.

5. Bài toán thực tế 5

Bài toán thực tế 5: Tại một cửa hàng A, giá niêm yết (giá bán ra) của một đôi giày thể thao là $latex 300000$ đồng. Nếu bán với giá bằng $latex \dfrac{3}{4}$ giá trên thì cửa hàng lãi $latex 25\%$ so với giá gốc. Hỏi để lãi $latex 50\%$ so với giá gốc thì cửa hàng phải niêm yết giá là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Gọi giá gốc là $latex x$, ta có: $latex x+\dfrac{25}{100}x=\dfrac{3}{4}.300000$ (đồng)

$latex \Rightarrow x=180000$

image310

Ta có: $latex x+\dfrac{50}{100}x=180000+\dfrac{50}{100}180000=270000$ (đồng)

Vậy để lãi $latex 50\%$ thì cần niêm yết giá là $latex 270000$ (đồng)

6. Bài toán thực tế 6

Bài toán thực tế 6: Một công ty chuyên nhập khẩu trái cây tươi nhập khẩu $latex 4800$ kg cam với giá latex $40.000$đ /kg. Phí vận chuyển của chuyến hàng là $latex 60000000$ đồng. Giả sử rằng $latex 10\%$ số cam trên bị hư trong quá trình vận chuyển và số cam còn lại được bán hết. Hỏi giá bán của mỗi kg cam là bao nhiêu để công ty có lợi nhuận $latex 8\%$?

Hướng dẫn

Gọi $latex a$  là giá bán mỗi kg cam để công ty có lợi nhuận $latex 8\%$.

Gọi $latex x,y$ lần lượt là số vốn công ty bỏ ra và số kg cam bán được. ta có:

$latex x=4800.40000+60000000$ $latex =252000000$ (đồng)

image325 image326

$latex y=4800-4800.\dfrac{10}{100}=4320$ (kg)

image329 image330

Vậy để công ty có lợi nhuận $latex 8\%$thì giá bán mỗi kg cam là:

$latex a=\dfrac{x+x.\dfrac{8}{100}}{y}$ $latex =\dfrac{252000000+252000000.\dfrac{8}{100}}{4320}$ $latex =63000$(đồng)

image334

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Lời bình.  Các bạn có thể sử dụng chức năng gán biến J cho các phím chức năng A, B để có thể dễ dàng gọi ra khi tính toán. Nhờ đó các bạn bấm ít phím hơn và tiết kiệm thời gian hơn khi làm bài.[/dropshadowbox]

7. Bài toán thực tế 7

Bài toán thực tế 7: Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ông A muốn mua một điện thoại di động Iphone XS_MAX về tặng vợ. cửa hàng di động có chương trình khuyến mãi lớn. Điện thoại Iphone giảm $latex 10\%$ so với giá ban đầu.Ông A là khách hàng Vip nên được giảm thêm $latex 5\%$ so với giá đã giảm.Tổng số tiền giảm hai lần là $latex 29925000$ đồng. Hỏi giá ban đầu của điện thoại Iphone XS_MAX là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Gọi $latex x$ là giá ban đầu của điện thoại, ta có:

$latex x.\dfrac{90}{100}.\dfrac{95}{100}=29925000$ $latex \Rightarrow x=35000000$ (đồng)

Vậy giá ban đầu của điện thoại là $latex 35000000$ đồng.

———————————–

Trên đây là những bài toán căn bản về lãi suất ở thcs, bài viết dù đã được chỉn chu nhưng vẫn khó tránh khỏi sai sót. Các bạn có đóng góp hay bình luận gì thì đừng ngại gửi tin nhắn qua fanpage cho ad để bài viết này và các bài viết sau hoàn thiện hơn. Trân trọng.

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

me2

Một áp dụng của Định lý Mê-nê-la-uýt

Cho tam giác $ABC$. Trên các đoạn $CA$ và $CB$ ta lấy các điểm $D$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết