Tìm số tự nhiên nhỏ nhất n

  • 30/10/2017
  • 288 lượt xem
  • dinhdu

Ai có thể giải được bài này trên máy tính Casio

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất n sao cho gif là số chính phuong nhỏ nhất

Có hai cách làm sau:
Cách 1: Sử dụng hằng đẳg thức
Dễ nhìn thấy hằng đẳng thức thứ 1:

png

Nên png là giá trị nhỏ nhất cần tìm.
Cách 2: Phím lặp trong máy tính
Ghi vào màn hình máy tính

png

Bấm phím: QzQrQz+1QyQxQrs
2^8$+2^11$+2^Qz

Tiếp theo bấm r, ta nhập png, bấm liên tiếp dấu =, ta xem tới khi nào B được một giá trị nguyên, bấm E sẽ xem lại được A.
Vậy png hay png.

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

d 1

Giải tiếp bài toán của Thầy Đang Nguyễn

  Gọi thêm hai đỉnh hình vuông là $E$ và $F$ như hình vẽ. Ta …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết