Tổng quan về phím SOLVE trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]TỔNG QUAN[/dropshadowbox]

♣ Thuật toán sử dụng: Newton-Raphson.

♣ Chức năng: Xấp xỉ nghiệm phương trình ẩn [latex]x[/latex] với giá trị ban đầu [latex]x_0[/latex] mà ta muốn tìm nghiệm gần đó.

♣ Ý nghĩa của “L-R”: Chênh lệch của Vế trái và Vế phải tại giá trị của nghiệm.

♣ Lưu ý: Nếu phương trình có nhiều nghiệm, thì khi nhập [latex]x_0[/latex] khác nhau thì nghiệm thu được có thể khác nhau.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]VÍ DỤ MINH HỌA[/dropshadowbox]

Bài toán: Tìm [latex]x[/latex] biết [latex]x^2-4=0[/latex].

  • Nhập vào phương trình [latex]x^2-4=0[/latex]: [dp4Qr(=)0

Bấm qr (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại [latex]x[/latex], nghĩa là cần nhập [latex]x_0[/latex] ban đầu để máy dò tìm nghiệm:

  • ŽNhập vào 0=

6.1.3.1

  • Bấm = thu được nghiệm:

6.1.3.2

  • Tìm nghiệm tiếp theo bằng cách thay đổi [latex]x_0[/latex]:

6.1.4

Kết luận: Thay đổi [latex]x_0[/latex] thu được các nghiệm của phương trình (trong trường hợp phương trình có nhiều nghiệm).

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết