Tổng quan về BASE-N trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]THÔNG TIN CHUNG [/dropshadowbox]

♦ Thao tác: w3

8.2.1

♦ Chuyển đổi số ở các hệ đếm, bao gồm:

8.2.2

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]MỘT SỐ VÍ DỤ[/dropshadowbox]

Yêu cầu 1: Vào phương thức BASE-N, chuyển sang phương thức tính toán Nhị phân và tính $11_2+1_2$.

8.3

Yêu cầu 2: Tiếp tục Yêu cầu 1, chuyển sang phương thức thập lục phân và tính $1F_16+1_16$.

8.4.1

Yêu cầu 3: Tiếp tục từ trên, chuyển sang phương thức bát phân và tính $7_8+1_8$.

8.4.2

Untitled 1

 

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết