Tính toán 45 dòng giá trị trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Để có thể tính toán tối đa số 45 dòng giá trị của hàm số $y=f(x)$ trên một khoảng $(a;\,b)$, áp dụng công thức sau để nhập các giá trị Start, End và Step:

11.4.2

Còn khi người dùng chỉ cần tính toán 10 dòng giá trị trên khoảng (Start; End), nhập Step=(End-Start)/9 .

Bài toán: Liệt kê 45 dòng giá trị của hàm số $y=\sqrt{x-1}+4\sqrt{5-x}$ trong khoảng $\left[1;\,5\right]$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bảng, kết quả lấy đúng tới chữ số thập phân thứ 5.

1. Cài đặt làm tròn tới chữ số thập phân thứ 5 bằng cách bấm qw (SETUP) 31 (Fix) 5.

2. Nhấn w, chọn biểu tượng Table , sau đó bấm =.

3. Nhập hàm số s[p1$+4s5p[

11.4.4.1

4. Chọn chế độ tính toán bảng giá trị cho một hàm qwRR21

5. Nhập vào các giá trị: (Start; End; Step)=(1;5; 4/44).

1=5=4P44=

11.4.4.2

6. Bấm = để quan sát bảng giá trị.

11.4.5.1

Quan sát hai giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên bảng giá trị:

11.4.5.2

Vậy GTLN là $8, 24469$ và GTNN là $2$.

Untitled 1

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

dfafd058d3627ca51f2d302a41e2eca4

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO HÌNH CÁ CỬ ĐỘNG TỪ GIẤY- HOW TO MAKE MOVING PAPER FISH

Video hướng dẫn cách tạo hình cá cử động đáng yêu từ giấy dành cho …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết