SOLVE phương trình có chứa tham số trên CASIO fx-580VN X

Bài toán: Giải phương trình $y=x^2-x+1$ cho biến $x$ khi $y=3;\,7;\,13$.

  • Nhập vào phương trình $y=x^2-x+1$: Q)QrQ(dp[+1

6.2.2

  •  Bấm qr (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại $y$, nghĩa là cần nhập tham số $y$:

Con trỏ màu đen đang hiện tại $y$:

6.2.3.1

  • ŽNhập vào $y=3$: 3=

6.2.3.2

ngay lập tức máy chuyển sang hỏi nhập $x$:

6.2.3.3

  • Nhập vào giá trị ban đầu cho $x$, $x_0=0$: 0=

6.2.4.1

  •  Bấm = thu được nghiệm:

6.2.4.2

  • Lặp lại từ bước 3, thu được các nghiệm cho trường hợp: $y=7;\,y=13$. Điều chỉnh con trỏ về nhập y trước.

Với $y=7$: qrR7=0=

6.2.5.1

Với $y=13$: qrR13=0==

6.2.5.2

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết