Solve phương trình có ẩn y trên CASIO fx-580VN X

Bài toán: Giải phương trình $y+x=y^2+1$ cho biến $y$ khi $x=3;\,7;\,13$.

  • Nhập vào phương trình $y+x=y^2+1$:

6.3.2.1

  • Bấm qr (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại $y$, nghĩa là cần nhập tham số $y$:
  • Tuy nhiên vì giải phương trình ẩn $y$ nên điều khiển con trỏ về lại nhập tham số $x$: bấm mũi tên R

6.3.3.1

  • Nhập vào $x=3$ rồi điều khiển con trỏ về $y$ và nhập $y=0$ là giá trị ban đầu:

6.3.3.2

  • Di chuyển về biến ($x$ hoặc $y$) trước khi bấm = tìm nghiệm:

6.3.4

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết