SOLVE giải phương trình Pythagore trên CASIO fx-580VN X

Bài toán: Giải phương trình: $A^2+B^2=C^2$ trong các trường hợp sau:

a/ Cho $A=4;\,C=5$. Tìm $B$.

b/ Cho $B=6;\,C=10$. Tìm $A$.

 

a/ Cho $A=4;\,C=5$. Tìm $B$.

  • Nhập vào phương trình $A^2+B^2=C^2$: Qzd+QxdQrQud
  • Nhập vào các tham số. Lưu ý nghiệm đang cần tìm là B:qr4=R5=RR=

6.5.3.1

  • Kết quả thu được:

6.5.3.2

b/ Cho $B=6;\,C=10$. Tìm $A$.

  • Tiếp tục nhập vào các tham số. Lưu ý nghiệm đang cần tìm là A:qr6=10=R0=RR=6.5.4

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết