Phần thực và phần ảo của số phức trên CASIO fx-580VN X

Bải toán: Cho $z=\dfrac{1-i}{1+i}+1$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z$.

Vào phương thức Complex: w2

  • Bấm OPTION, quan sát hai tính năng:

4.3.2

  • Nhập vào biểu thức $\text{ReP}\left(\dfrac{1-i}{1+i}+1\right)$.

T3a1pbR1+b$+1)=

4.3.3.1

  • Nhập vào biểu thức $\text{ImP}\left(\dfrac{1-i}{1+i}+1\right)$.

T4a1pbR1+b$+1)=

4.3.3.2

Kết quả $z=\dfrac{1-i}{1+i}+1=1-i$.

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết