Lũy thừa bậc cao của số phức trên CASIO fx-580VN X

Bài toán: Tính $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{1000},\,\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{1001},\,\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{1002}$.

Vào phương thức Complex: w2

Cách 1:

Nhập vào biểu thức $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{1000}$: (a1+bR1pb$)^1000=

Sửa biểu thức từ mũ 1000 thành 1001 để tính $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{1001}$.

Tiếp tục tính toán $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{1002}$.

Cách 2: Nhập vào $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{x}$, sau đó CALC lần lượt tại $x=1000,\,1001,\,1002$.

4.2.3.1

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết