Lưu nghiệm khi dùng Equation trên CASIO fx-580VN X

Bài toán 1: Giải phương trình $-x^4+5x^3-5x^2-5x+6=0$. Tính: $T=x_1+x_2+x_3+x_4$.

♦ Sau khi giải và tìm nghiệm của phương trình, lưu lần lượt các nghiệm vào ô nhớ A, B, C, D:

9.6.2

♦ Tính tổng: w1Qz+Qx+Qu+Qj=

9.6.3

Bài toán 2: Giải phương trình $x^2+x+1=0$. Tính: $T=x_1^2+x_2^3$.

♦  Thực hiện tương tự, lưu các nghiệm vào ô nhớ A, B.

♦  Tính T: w2Qzd+Qxqd=

9.6.4

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

dfafd058d3627ca51f2d302a41e2eca4

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO HÌNH CÁ CỬ ĐỘNG TỪ GIẤY- HOW TO MAKE MOVING PAPER FISH

Video hướng dẫn cách tạo hình cá cử động đáng yêu từ giấy dành cho …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết