CALC trong môi trường số phức trên CASIO fx-580VN X

Ví dụ: Trong môi trường số phức, tính $i^5,i^{10}, i^{20}$.

  • Nhập vào biểu thức $i^x$ b^[.
  •  Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 5=
  • Ž Bấm ==, màn hình hiển thị:

5.2.2

  • Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 10=
  •  Bấm ==, màn hình hiển thị:

5.2.3.1

  • Thực hiện tương tự cho $i^{20}$:

5.2.3.2

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết