Cài đặt hiển thị số phức trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Cài đặt hiển thị số phức.[/dropshadowbox]
  • Cài đặt hiển thị số phức bao gồm $a+bi$ (hiển thị dạng số phức hình chữ nhật) và $r$∠$\theta$ (hiển thị dạng lượng giác).
  • Khi ở cả hai chế độ này, màn hình máy tính đang trong Phương thức COMPEX và hiển thị như sau:

2.6.2

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]So sánh cài đặt hiển thị số phức [/dropshadowbox]

2.6.3

Vậy $z=1+i=\sqrt{2}\left(\cos{45^\circ}+i\sin {45^\circ} \right)=\sqrt{2}\left( \cos{\dfrac{\pi}{4}}+i\sin{\dfrac{\pi}{4}} \right)$.

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết