Tính toán lũy thừa và tỷ số lượng giác trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Hàm mũ – Lũy thừa – Logarit[/dropshadowbox]
  • Hàm số $10^x,\,e^x$.
  • Hàm số $x^2,\,x^3,\,x^{-1},\,\sqrt{x},\,\sqrt[3]{x},\,\sqrt[n]{x}$.
  • Hàm số $\ln{x},\,\log{x},\,\log_a{b}$.

Đặc biệt hơn: Khi kết quả được viết dưới dạng chữ số bé, ví dụ:

$\dfrac{8}{20182019}=3,9639.10^{-7}$

  • Bấm b cho số mũ giảm dần xuống.
  • Bấm qb cho số mũ tăng dần lên.
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Tỷ số lượng giác[/dropshadowbox]

Bài toán: Một cái thang dài 5,2m dựa vào tường làm thành một góc 55° so với mặt đất.

Hỏi đầu thang chạm tới bao nhiêu mét trên tường? (làm tròn 3 chữ số).

3.1.3

 

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết