Toanbitexdtgd1

Showing 115–120 of 126 results

6
Placeholder

THPT

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - PHẦN 1

 • thaohlt
 • 09/03/2022
 • 105 lượt xem
KIẾN THỨC CHUNG 1. Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm $I(a;b)$ và bán kính $R$: $\mathbf{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2}$ Nhận xét: Phương trình $\mathbf{x^2+y^2+2ax+2by+c=0}$, với $a^2+b^2-c>0$, là phương trình đường tròn tâm $I(-a;-b)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2-c}$ 2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Cho đường tròn $(C)$ có tâm $I$, bán kính $R$ …
137 1488246627

THPT

ĐỊNH LÝ COSIN, ĐỊNH LÝ SIN VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

 • thaohlt
 • 03/03/2022
 • 1,361 lượt xem
Tam giác $ABC$ bất kỳ, ta có: Độ dài các cạnh là $a=BC, b=CA, c=AB$ Các góc của tam giác được ký hiệu là $A, B, C$ Nửa chu vi $p=\dfrac{a+b+c}{2}$ Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là $r$ Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R$   1. Định lý …
CHAMPION

Thi online

THÔNG BÁO SỐ 01: TỔNG KẾT KỲ 1-KỲ THI THÁNG CỦA CUỘC THI TRỰC TUYẾN "GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO" NĂM 2022

 • thaohlt
 • 26/02/2022
 • 112 lượt xem
Kỳ thi THÁNG đầu tiên mở màng cho năm 2022 đã diễn ra vào ngày 19/2/2022 (thứ 7). Ban tổ chức xin chúc mừng 12 bạn thí sinh đã xuất sắc đạt giải trong kỳ thi tháng này. *** KHỐI THCS Xin chúc mừng 6 bạn thí sinh:   *** KHỐI THPT Xin chúc mừng 6 …
Placeholder

THPT

ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

 • thaohlt
 • 24/02/2022
 • 81 lượt xem
Bài toán 1: Giải phương trình $x^2+6x-3=4x\sqrt{2x-1} (1)$ Hướng dẫn giải Cách 1 Điều kiện: $\sqrt{2x-1}\geq{}0\Leftrightarrow{}x\geq{\dfrac{1}{2}}$ Nhận xét $(x^2+6x-3)>0, \forall{x\geq{\dfrac{1}{2}}}$ $(1)\Leftrightarrow{}x^4+30x^2+12x^3-36x+9=16x^2(2x-1)$ $\Leftrightarrow{}x^4-20x^3+46x^2-36x+9=0$ $\Leftrightarrow{}\left[\begin{array}{I}{{9-6\sqrt{2}}\\1\\{9+6\sqrt{2}}}\end{array}\right.$ (thỏa điều kiện) Bấm chọn w924 Nhập phương trình và giải ta được nghiệm Vậy nghiệm của phương trình là: $x=\{9-6\sqrt{2};1;9+6\sqrt{2}\}$   Cách 2 Điều kiện: $\sqrt{2x-1}\geq{}0\iff{}x\geq{\dfrac{1}{2}}$ $(1)\Leftrightarrow{}x^2-4x\sqrt{2x-1}+3(2x-1)=0 (2)$ Đặt $\sqrt{2x-1}=y (y\geq{0})$ …
Poster co cau giai

Tin tức

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2022

 • thaohlt
 • 14/02/2022
 • 876 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến “GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO” do BITEX EDU tổ chức với hy vọng giúp các bạn hiểu rõ hơn ứng dụng của máy tính cầm tay vào giải các bài toán, duy trì và phát triển sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh phổ thông. Là nơi để …
IMG 20211002 084517

THCS

ĐƠN VỊ ĐO GÓC: RADIAN (RAD) VÀ ĐỘ

 • thaohlt
 • 07/02/2022
 • 175 lượt xem
Độ và công thức tính độ dài cung tròn Ta đã biết đường tròn bán kính $R$ có độ dài bằng $2\pi{}R$ và có số đo bằng $360^o$. Nếu chia đường tròn thành $360$ phần bằng nhau thì mỗi cung tròn này có độ dài bằng $\dfrac{2\pi{}R}{360}=\dfrac{\pi{}R}{180}$ và có số đo $1^o$, góc ở tâm …
Placeholder

THPT

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - PHẦN 1

 • thaohlt
 • 09/03/2022
 • 105 lượt xem
KIẾN THỨC CHUNG 1. Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm $I(a;b)$ và bán kính $R$: $\mathbf{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2}$ Nhận xét: Phương trình $\mathbf{x^2+y^2+2ax+2by+c=0}$, với $a^2+b^2-c>0$, là phương trình đường tròn tâm $I(-a;-b)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2-c}$ 2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Cho đường tròn $(C)$ có tâm $I$, bán kính $R$ …
137 1488246627

THPT

ĐỊNH LÝ COSIN, ĐỊNH LÝ SIN VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

 • thaohlt
 • 03/03/2022
 • 1,361 lượt xem
Tam giác $ABC$ bất kỳ, ta có: Độ dài các cạnh là $a=BC, b=CA, c=AB$ Các góc của tam giác được ký hiệu là $A, B, C$ Nửa chu vi $p=\dfrac{a+b+c}{2}$ Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là $r$ Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R$   1. Định lý …
CHAMPION

Thi online

THÔNG BÁO SỐ 01: TỔNG KẾT KỲ 1-KỲ THI THÁNG CỦA CUỘC THI TRỰC TUYẾN "GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO" NĂM 2022

 • thaohlt
 • 26/02/2022
 • 112 lượt xem
Kỳ thi THÁNG đầu tiên mở màng cho năm 2022 đã diễn ra vào ngày 19/2/2022 (thứ 7). Ban tổ chức xin chúc mừng 12 bạn thí sinh đã xuất sắc đạt giải trong kỳ thi tháng này. *** KHỐI THCS Xin chúc mừng 6 bạn thí sinh:   *** KHỐI THPT Xin chúc mừng 6 …
Placeholder

THPT

ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

 • thaohlt
 • 24/02/2022
 • 81 lượt xem
Bài toán 1: Giải phương trình $x^2+6x-3=4x\sqrt{2x-1} (1)$ Hướng dẫn giải Cách 1 Điều kiện: $\sqrt{2x-1}\geq{}0\Leftrightarrow{}x\geq{\dfrac{1}{2}}$ Nhận xét $(x^2+6x-3)>0, \forall{x\geq{\dfrac{1}{2}}}$ $(1)\Leftrightarrow{}x^4+30x^2+12x^3-36x+9=16x^2(2x-1)$ $\Leftrightarrow{}x^4-20x^3+46x^2-36x+9=0$ $\Leftrightarrow{}\left[\begin{array}{I}{{9-6\sqrt{2}}\\1\\{9+6\sqrt{2}}}\end{array}\right.$ (thỏa điều kiện) Bấm chọn w924 Nhập phương trình và giải ta được nghiệm Vậy nghiệm của phương trình là: $x=\{9-6\sqrt{2};1;9+6\sqrt{2}\}$   Cách 2 Điều kiện: $\sqrt{2x-1}\geq{}0\iff{}x\geq{\dfrac{1}{2}}$ $(1)\Leftrightarrow{}x^2-4x\sqrt{2x-1}+3(2x-1)=0 (2)$ Đặt $\sqrt{2x-1}=y (y\geq{0})$ …
Poster co cau giai

Tin tức

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2022

 • thaohlt
 • 14/02/2022
 • 876 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến “GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO” do BITEX EDU tổ chức với hy vọng giúp các bạn hiểu rõ hơn ứng dụng của máy tính cầm tay vào giải các bài toán, duy trì và phát triển sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh phổ thông. Là nơi để …
IMG 20211002 084517

THCS

ĐƠN VỊ ĐO GÓC: RADIAN (RAD) VÀ ĐỘ

 • thaohlt
 • 07/02/2022
 • 175 lượt xem
Độ và công thức tính độ dài cung tròn Ta đã biết đường tròn bán kính $R$ có độ dài bằng $2\pi{}R$ và có số đo bằng $360^o$. Nếu chia đường tròn thành $360$ phần bằng nhau thì mỗi cung tròn này có độ dài bằng $\dfrac{2\pi{}R}{360}=\dfrac{\pi{}R}{180}$ và có số đo $1^o$, góc ở tâm …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết