TS. Nguyễn Thái Sơn

Showing 13–18 of 234 results

6
Placeholder

Chưa phân loại

Cách đọc biểu đồ vận chuyển xe bus của đề thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

  Nhận xét: Các số liệu đặt lên một ma trận đối xứng, do đó ta đọc theo dòng hay theo cột thì kết quả đều giống nhau nên ta quy ước đọc theo dòng. Ví dụ tuyến I-IV là số liệu nằm ở dòng I cột IV (15.000đ). Chú ý ta chỉ đọc số …
Placeholder

THPT

Cách đọc biểu đồ cột trong bài thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

  Tỉ lệ phần trăm chi cho nghiên cứu là $5\%=\dfrac{5}{100}=\dfrac{1}{20}$, nghĩa là chi phí toàn công ty gấp 20 chi phí cho nghiên cứu.     Chi cho Quảng cáo, hiệu của Vận chuyển và Thuế đều có tỉ lệ phần trăm, ta sử dụng quy tắc tam suất:   Lưu ý: Các tỉ …
Placeholder

Toán lớp 12

Cách đọc biểu đồ piechart trong đề thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

  Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM khuyến khích học sinh tự suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của mình mà không cần tham giá khóa ôn luyện nào. Tuy nhiên để giúp cho các em tự suy nghĩ về đề tài piechart, chúng tôi giới thiệu một vài …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ - sử dụng máy tính cầm tay

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ với máy tính Casio fx880BTG

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
Placeholder

Chưa phân loại

Cách đọc biểu đồ vận chuyển xe bus của đề thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

  Nhận xét: Các số liệu đặt lên một ma trận đối xứng, do đó ta đọc theo dòng hay theo cột thì kết quả đều giống nhau nên ta quy ước đọc theo dòng. Ví dụ tuyến I-IV là số liệu nằm ở dòng I cột IV (15.000đ). Chú ý ta chỉ đọc số …
Placeholder

THPT

Cách đọc biểu đồ cột trong bài thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

  Tỉ lệ phần trăm chi cho nghiên cứu là $5\%=\dfrac{5}{100}=\dfrac{1}{20}$, nghĩa là chi phí toàn công ty gấp 20 chi phí cho nghiên cứu.     Chi cho Quảng cáo, hiệu của Vận chuyển và Thuế đều có tỉ lệ phần trăm, ta sử dụng quy tắc tam suất:   Lưu ý: Các tỉ …
Placeholder

Toán lớp 12

Cách đọc biểu đồ piechart trong đề thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

  Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM khuyến khích học sinh tự suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của mình mà không cần tham giá khóa ôn luyện nào. Tuy nhiên để giúp cho các em tự suy nghĩ về đề tài piechart, chúng tôi giới thiệu một vài …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ - sử dụng máy tính cầm tay

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ với máy tính Casio fx880BTG

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết