Daily Archives: 04/03/2023

GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN LÝ, HÓA THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH 10

Bài 1: Để ước tính tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát sử dụng công thức: $s=\sqrt{30fd}$, với $d$ (tính bằng feet) là độ dài vết trượt của bánh xe và $f$ là hệ số ma sát a) trên một đoạn đường (có biển báo tốc độ …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết