Daily Archives: 03/02/2023

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ nguyên và thỏa $1\leqslant x\leqslant \sqrt{36000}\approx 189,7$. Ta xác định $x$ sao cho $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ nhận giá trị nguyên (đó là số các hình vuông tạo thành). Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG chế độ lập …

Đọc Tiếp »

Câu 12

  Với $m$ nguyên dương ta có: $$m\sin\big[(x+2m)\pi\big]=x\Leftrightarrow \sin(\pi x)=\dfrac{x}{m}$$ Do các hàm số $y=\sin(\pi x)$ và $y=\dfrac{x}{m}$ đều là hàm lẻ nên ta chỉ cần tìm điều kiện để phương trình đã cho có đúng 5 nghiệm dương phân biệt. Phác thảo đồ thị Ta thấy chỉ có $m=5\ …

Đọc Tiếp »

Câu 11

  Ký hiệu kích thước hình chữ nhật đáy là $d$ và $r$.Ta có: $V=d\times r\times 2r=3,2\Rightarrow d=\dfrac{1,6}{r^2}$ Diện tích xung quanh của bể cá (không tính nắp) là: $$S=S_{xq}+S_{\text{đáy}}=2(d+r)\times 2r+d\times r=\dfrac{8}{r}+4r^2=\dfrac{4}{r}+\dfrac{4}{r}+4r^2$$ Áp dụng BĐT Cauchy: $$S\geqslant 3\sqrt[3]{\dfrac{4}{r}.\dfrac{4}{r}.4r^2}=12$$ Xảy ra dấu bằng khi và chỉ khi $\dfrac{4}{r}=4r^2\Leftrightarrow r=1$. Do đó …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết