Daily Archives: 01/02/2023

Câu 4

    Nhập hàm số $P=g(x)$ vào máy tính CASIO fx-880BTG     a) Giá trị của biểu thức $P$ tại $x=\dfrac{1}{27}$ bằng   b) Để giải bất phương trình ta điều chỉnh hàm $g(x)$ như sau: cộng thêm $1$ vào hàm $g(x)$ cũ: Mở chế độ lập bảng, chọn …

Đọc Tiếp »

Câu 3

    1. Cạnh của hình tứ diện đều $a=\dfrac{10}{2}=5$   2. Diện tích 4 mặt của hình tứ diện:     3. Thể tích khối tứ diện:   Lưu ý: Không phải lúc này MTCT cũng xuất kết quả ra số vô tỉ, vì vậy khi ra kết quả …

Đọc Tiếp »

Câu 2

  Nhìn vào đồ thị ta thấy: 1. Hàm số có hai điểm cực trị (cực tiểu $x=0$ và cực đại $x=2$). 2. Giá trị cực đại $y_{\max}=1$ 3. Đồ thị có ba giao điểm với trục hoành, điều này phù hợp với điều kiện $y_{\max}.y_{\min}<0$      

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết