Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2022

Chứng minh gián tiếp trong hình học sơ cấp

  Đặt vấn đề: Trong Hình học lớp 9 về tứ giác nội tiếp, khi gặp một bài toán mà yêu cầu của nó giống như một bài toán mà ta đã biết chứng minh, ta có thể sử dụng phương pháp gián tiếp. Để chứng minh gián tiếp ta …

Đọc Tiếp »

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN THÔNG KÊ

Đề bài: Hãy tìm số trung bình, trung vị, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau:   Lời giải Mở tính năng thống kê trong máy tính Fx-880BTG. Bật cột tần số. Nhập số liệu của mẫu. Nhập giá trị của mẫu.   Nhập …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết