Daily Archives: 19/11/2022

Trái đất nặng bao nhiêu gram?

    Một câu hỏi rất thú vị và câu trả lời cũng sẽ thú vị không kém.       Trên máy tính Casio fx-880BTG có các hằng số khoa học (bội của đơn vị) sau đây:   1 exa $= 10^{18}$ (1 nghìn triệu tỉ)   1 peta …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết