Daily Archives: 18/11/2022

Định lý Wilson và áp dụng

  Khi làm toán về chia hết và đồng dư nếu ta bắt gặp đề bài có giả thiết về $(p-1)!$ với $p$ là số nguyên tố ta sẽ nghĩ đến định lý Wilson. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến ứng dụng, không đề cập đến chứng minh. …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết