Monthly Archives: Tháng Mười 2022

Tìm 5 chữ số tận cùng của số $a^n$, a là một số nguyên tố và n là số năm (year)

    Bài toán khởi đầu: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $5^{2016}$.     GIẢI   Ta có nhận xét:   Vậy $5^{2016}=\underbrace{5^{2^5}\times 5^{2^6}\times 5^{2^7}\times 5^{2^8}\times 5^{2^9}\times 5^{2^{10}}}_{\text{Số sau là bình phương của số trước}}$. Ta có: Nhập biểu thức   Nhấn EXE 2 lần ta có …

Đọc Tiếp »

Một phương pháp thực dụng giải phương trình vô tỉ

trong bài thi 10 chuyên TP HCM và HN từ 2015 -2022       1. Năm 2022 $\qquad \sqrt{x+4}+|x|=x^2-(x+4)$   2. Năm 2020 $\qquad \sqrt{2x^2+x+9}+\sqrt{2x^2-x+1}=x+4$   3. Năm 2019 $\qquad 5\sqrt{x-1}-\sqrt{x+7}=3x-4$   4. Năm 2018 $\qquad 4\sqrt{x+3}=1+4x+\dfrac{2}{x}$   5. Năm 2017 $\qquad 2(x+2)\sqrt{3x-1}=3x^2-7x-3$   6. Năm 2016 $\qquad x^2-6x+4+2\sqrt{2x-1}=0$ …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết