Daily Archives: 14/06/2022

Tìm Giá Trị Lớn Nhất/Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Máy Tính Casio fx-580VN X

Ví dụ minh họa: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$. A. $33$ B. $40$ C. $-13$ D. $0$ Bước 1: Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm $f(x)$. qwRR11 Bước 2: Chọn phương thức tính toán Table. w8 Bước 3: Nhập biểu thức …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết