Daily Archives: 14/01/2022

TÌM CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ NHANH NHẤT

Capture 7

I. Kiến thức chung Dãy số là tập hợp các giá trị của hàm số $u$: $\mathbf{\mathbb{N}^*\rightarrow{}\mathbb{R}}, \mathbf{n\rightarrow{}u(n)}$ Dãy số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần liên tiếp thep đổi số tự nhiên $n$: $\mathbf{u(1), u(2),…, u(n)}…$. Trong đó, $u(1)$ được gọi là số hạng đầu tiên của …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết