Daily Archives: 14/10/2021

Dấu hiệu chia hết cho 7

cute asian kid doing math 1024x683 1611832491 1

Ta xét một số tự nhiên $n$. Chúng ta đã biết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 4, cho 5 và cho 8 như sau: Một số chia hết cho 2 khi và chỉ khi chữ số tận cùng chia hết cho 2, nghĩa là chữ số tận cùng …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết