Daily Archives: 20/07/2021

Tích có hướng của 4 vectơ

vt

Một ưu điểm của máy tính CASIO fx-580VN X đó là có thể nhập vào 4 vectơ và tính toán trực tiếp với 4 vectơ đó.   Bài toán   Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(m_1;m_2;m_3)$ và hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \dfrac{x-x_0}{a_1}=\dfrac{y-y_0}{a_2}=\dfrac{z-z_0}{a_3}$ và $d_2: \dfrac{x-x_1}{b_1}=\dfrac{y-y_1}{b_2}=\dfrac{z-z_1}{b_3}$. Hãy viết …

Đọc Tiếp »

Tích vectơ kép của ba vec tơ và ứng dụng

vt 1

Bài toán Trong không gian cho ba vectơ: $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}$ và $\overrightarrow{c}$. Thay vì ký hiệu $[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}]$ như SGK chúng tôi sẽ ký hiệu giống máy tính Casio $\overrightarrow{a}\times \overrightarrow{b}$ để chỉ tích có hướng của hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$. Khi đó $\overrightarrow{u}= (\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{b})\times \overrightarrow{c}$ sẽ …

Đọc Tiếp »

Giải câu 49 đề thi TN THPT mã đề 101

1 1617631853642

  GIẢI Gợi ý:   $\bullet\ $Hai đoạn thẳng $AM$ và $BN$ rời nhau ta đưa chúng về hai đoạn thẳng gấp khúc, tức là tạo bởi ba điểm như các bài toán cổ điển. Xem thêm bài Tìm giá trị lớn nhất của hiệu hai khoảng cách $\bullet\ $ …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết