ĐỀ THI THỬ NGÀY 10/07/2020

Các bạn thực hiện bài kiểm tra, diễn đàn sẽ sớm công bố hướng dẫn giải.

Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn trong kì thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới, Diễn đàn sẽ thực hiện một số đề thi onl tại trang này, các bạn thực hiện thử nhé, diễn đàn sẽ sớm công bố lời giải.

Nguồn: Sưu tầm

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

article 14

Bài toán Tích phân VDC của Trường chuyên QH Huế

  Theo định nghĩa tích phân ta suy ra $$F(1)=F(0)+\int_0^1f(x)dx$$ Như vậy ở đây ta …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết