Câu 43 Chuyên Vinh 2020 lần 2 (19/7/2020)

43cv2

Giải:

Áp dụng công thức (xem chứng minh trong bài trước)

$$d(SD,BM)=\dfrac{12V_{SDBM}}{\sqrt{4c^2f^2-(a^2+d^2-b^2-e^2)^2}}$$

trong đó

  1. $c=SD=$ ccv 1 ; $f=BM=$f 1
  2. $a=SB=$ a; $d=DM=$dcv
  3. $b=SM=\sqrt{SA^2-AO^2+OM^2}=$  b 1($O$ là tâm hình vuông); $e=BD=$e
  4. Kết quả: kq 1 chọn C.
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Câu 44 đề thi thử 2021 chuyên Trần Phú Hải Phòng

  $$d(SA,BC)=\dfrac{12V_{SABC}}{\sqrt{4.SA^2.BC^2-(SB^2+AC^2-SC^2-AB^2)^2}}$$   $CH^2=AH^2+AC^2-2AH.AC.\cos 60^\circ$ $SH=CH\tan 60^\circ$  $SA^2=SH^2+HA^2=\dfrac{25}{9}$ $SB^2=SH^2+HB^2=\dfrac{22}{9}$ $SC^2=SH^2+HC^2=\dfrac{28}{9}$   $$d(SA,BC)=\dfrac{12\times \dfrac13\times SH\times \dfrac{\sqrt3}{4}}{\sqrt{4\times …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết