Câu 43 Chuyên Vinh 2020 lần 2 (19/7/2020)

43cv2

Giải:

Áp dụng công thức (xem chứng minh trong bài trước)

$$d(SD,BM)=\dfrac{12V_{SDBM}}{\sqrt{4c^2f^2-(a^2+d^2-b^2-e^2)^2}}$$

trong đó

  1. $c=SD=$ ccv 1 ; $f=BM=$f 1
  2. $a=SB=$ a; $d=DM=$dcv
  3. $b=SM=\sqrt{SA^2-AO^2+OM^2}=$  b 1($O$ là tâm hình vuông); $e=BD=$e
  4. Kết quả: kq 1 chọn C.
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

article 14

Bài toán Tích phân VDC của Trường chuyên QH Huế

  Theo định nghĩa tích phân ta suy ra $$F(1)=F(0)+\int_0^1f(x)dx$$ Như vậy ở đây ta …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết