BÀI LUYỆN TẬP KIỂM TRA SỐ PHỨC

CÁC BẠN XEM ĐỀ Ở TRÊN SAU ĐÓ NHẬP CÂU HỎI XUỐNG DƯỚI NHÉ

bai kiem tra so phuc 1

bai kiem tra so phuc 2

Bài kiểm tra sẽ giúp các bạn ôn luyện về số phức

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Câu 44 đề thi thử 2021 chuyên Trần Phú Hải Phòng

  $$d(SA,BC)=\dfrac{12V_{SABC}}{\sqrt{4.SA^2.BC^2-(SB^2+AC^2-SC^2-AB^2)^2}}$$   $CH^2=AH^2+AC^2-2AH.AC.\cos 60^\circ$ $SH=CH\tan 60^\circ$  $SA^2=SH^2+HA^2=\dfrac{25}{9}$ $SB^2=SH^2+HB^2=\dfrac{22}{9}$ $SC^2=SH^2+HC^2=\dfrac{28}{9}$   $$d(SA,BC)=\dfrac{12\times \dfrac13\times SH\times \dfrac{\sqrt3}{4}}{\sqrt{4\times …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết