Thi trắc nghiệm - THPT

Showing 1–6 of 61 results

6
Placeholder

Thi trắc nghiệm - THPT

Tìm Giá Trị Lớn Nhất/Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Máy Tính Casio fx-580VN X

 • tuantq
 • 14/06/2022
 • 65 lượt xem
Ví dụ minh họa: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$. A. $33$ B. $40$ C. $-13$ D. $0$ Bước 1: Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm $f(x)$. qwRR11 Bước 2: Chọn phương thức tính toán Table. w8 Bước 3: Nhập biểu thức $x^3-3x^2-9x+35$ Bước 4: Nhập Start …
1462

Thi trắc nghiệm - THPT

Cách Bấm Máy Tính Casio Tìm Cực Trị Hàm Số

 • tuantq
 • 14/06/2022
 • 148 lượt xem
Ví dụ minh họa: Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số $y= x^3-3mx^2 +3(m^2-1)x-3m^2+5$ đạt cực đại tại $x=1$. A. $m=0$ hoặc $m=2$ B. $ m=2$ C. $m=1$ D. $m=0$ Nhận xét: Ta thấy $m=1$ thì $y'(x=1)=-3\ne0$, kiểm tra các đáp án A, B và D. Kiểm tra $m=0$ hàm số …
12345

Tài liệu THPT

Tìm Căn Bậc Hai Số Phức.

 • tuantq
 • 10/06/2022
 • 48 lượt xem
Phương pháp: – Để máy chế độ  w2 – Nhập số phức $z$ bằng để lưu vào M – Viết lên màn hình – Nhấn dấu = được một trong hai căn bậc hai số phức $z$. Căn bậc hai còn lại ta đảo dấu cả phần thực và phần ảo. Ví dụ 1: Tìm …
Tetrahedron

THPT

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là hạn chế vẽ hình, hạn chế lý luận và chứng minh mà tập trung tính toán để có kết quả nhanh như mong muốn. Muốn làm được điều này, học sinh cần hai điều sau đây: Biết càng nhiều càng …
phuong trinh mu logarit

Thi trắc nghiệm - THPT

Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

 • tuantq
 • 17/05/2022
 • 40 lượt xem
Phương pháp: Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn giá trị thích hợp cho biến. Bước 2: Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào $A,B,C$. Bước 3: Quan sát 4 đáp án và chọn chính xác. Ví dụ: Cho $a=\log_{27}5; b=\log_87; c=\log_23$. Tính $\log_{12}35$ theo …
Xac dinh huong tich vecto bang Quy tac ban tay phai

Tài liệu THPT

TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CÓ HƯỚNG VÉC TƠ

 • tuantq
 • 24/03/2022
 • 118 lượt xem
Phương pháp $\lozenge$ Lệnh đăng nhập môi trường véc tơ MODE 8 $\lozenge$ Nhập thông số véc tơ MODE 8 1 1 $\lozenge$ Tính tích vô hướng hai véc tơ: vecto A shift 5 7 vecto B $\lozenge$ Tính tích có hướng hai véc tơ: vecto A vecto B $\lozenge$ Lệnh giá trị tuyệt đối …
Placeholder

Thi trắc nghiệm - THPT

Tìm Giá Trị Lớn Nhất/Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Máy Tính Casio fx-580VN X

 • tuantq
 • 14/06/2022
 • 65 lượt xem
Ví dụ minh họa: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$. A. $33$ B. $40$ C. $-13$ D. $0$ Bước 1: Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm $f(x)$. qwRR11 Bước 2: Chọn phương thức tính toán Table. w8 Bước 3: Nhập biểu thức $x^3-3x^2-9x+35$ Bước 4: Nhập Start …
1462

Thi trắc nghiệm - THPT

Cách Bấm Máy Tính Casio Tìm Cực Trị Hàm Số

 • tuantq
 • 14/06/2022
 • 148 lượt xem
Ví dụ minh họa: Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số $y= x^3-3mx^2 +3(m^2-1)x-3m^2+5$ đạt cực đại tại $x=1$. A. $m=0$ hoặc $m=2$ B. $ m=2$ C. $m=1$ D. $m=0$ Nhận xét: Ta thấy $m=1$ thì $y'(x=1)=-3\ne0$, kiểm tra các đáp án A, B và D. Kiểm tra $m=0$ hàm số …
12345

Tài liệu THPT

Tìm Căn Bậc Hai Số Phức.

 • tuantq
 • 10/06/2022
 • 48 lượt xem
Phương pháp: – Để máy chế độ  w2 – Nhập số phức $z$ bằng để lưu vào M – Viết lên màn hình – Nhấn dấu = được một trong hai căn bậc hai số phức $z$. Căn bậc hai còn lại ta đảo dấu cả phần thực và phần ảo. Ví dụ 1: Tìm …
Tetrahedron

THPT

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là hạn chế vẽ hình, hạn chế lý luận và chứng minh mà tập trung tính toán để có kết quả nhanh như mong muốn. Muốn làm được điều này, học sinh cần hai điều sau đây: Biết càng nhiều càng …
phuong trinh mu logarit

Thi trắc nghiệm - THPT

Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

 • tuantq
 • 17/05/2022
 • 40 lượt xem
Phương pháp: Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn giá trị thích hợp cho biến. Bước 2: Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào $A,B,C$. Bước 3: Quan sát 4 đáp án và chọn chính xác. Ví dụ: Cho $a=\log_{27}5; b=\log_87; c=\log_23$. Tính $\log_{12}35$ theo …
Xac dinh huong tich vecto bang Quy tac ban tay phai

Tài liệu THPT

TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CÓ HƯỚNG VÉC TƠ

 • tuantq
 • 24/03/2022
 • 118 lượt xem
Phương pháp $\lozenge$ Lệnh đăng nhập môi trường véc tơ MODE 8 $\lozenge$ Nhập thông số véc tơ MODE 8 1 1 $\lozenge$ Tính tích vô hướng hai véc tơ: vecto A shift 5 7 vecto B $\lozenge$ Tính tích có hướng hai véc tơ: vecto A vecto B $\lozenge$ Lệnh giá trị tuyệt đối …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết