Tính thể tích của khối lăng trụ - Đề bài Minigame Live Stream

Tính thể tích của khối lăng trụ - Đề bài Minigame Live Stream

Đề bài Minigame 2: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC là tam giác đều, các mặt bên là hình vuông. Biết diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là [latex]21\pi[/latex]. Tính thể tích của khối lăng trụ.

A. 18

B. [latex]\dfrac{27\sqrt{3}}{4}[/latex]

C. 6

D. [latex]\dfrac{9\sqrt{3}}{4}[/latex]

Bài Giải:

1/ Công thức tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp: [latex]S = 4\pi {R^2} \Rightarrow 4\pi {R^2} = 21\pi \Rightarrow R = \dfrac{{\sqrt {21} }}{2}[/latex].
2/ Mặt khác áp dụng công thức: [latex]R = \sqrt {{{\left( {\dfrac{{SA}}{2}} \right)}^2} + {r^2}} \Rightarrow \dfrac{{\sqrt {21} }}{2} = \sqrt {\dfrac{{{x^2}}}{4} + {{\left( {\dfrac{2}{3}.\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}x} \right)}^2}}[/latex]

Suy ra [latex]x=3[/latex].
2017-06-15_150110.png

3/ Vậy thể tích của khối lăng trụ: [latex]V = \dfrac{1}{2}.3.\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}.3.3 = \dfrac{{27\sqrt 3 }}{4}[/latex] (đvdt).

Chọn B.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

Capture

THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

Số phức là một nội dung khá mới mẻ, thời lượng không nhiều, học sinh chỉ mới biết được những kiến thức cơ bản của số phức, việc giải quyết những bài toán số phức còn gặp nhiều hạn chế. Năm bắt được vấn đề đó, Bitex EDU biên soạn tài liệu này nhằm hỗ trợ các em học sinh 12 một số hướng dẫn giải các bài toán số phức trên máy tính Casio fx-580VN X nhằm giúp các em có những sự chuẩn bị tốt nhất trong các kì thi sắp tới.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết