Nhị thức Newton và ứng dụng máy tính cầm tay

ĐẲNG THỨC PASCAL VÀ ỨNG DỤNG I. NHẮC LẠI MỘT SỐ CÔNG THỨC. 1. Chỉnh hợp: . 2. Tổ hợp: 3. Một số tính chất cơ bản của tổ hợp.

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (1)

  Giả sử ycbt  là tính d(AB, CD) Cách 1: – Tìm một  mặt phẳng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết