MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐA DIỆN ĐỀU

Ngoài việc học thuộc công thức hình học không gian cũng là một cách giải nhanh những bài toán trắc nghiệm. Dưới đây là một số thông tin cần thiết vè đa diện đều chia sẻ lại cho các bạn chưa biết. Chúc các bạn thi đậu ^^.

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (1)

  Giả sử ycbt  là tính d(AB, CD) Cách 1: – Tìm một  mặt phẳng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết