Giải câu 49 đề minh họa 2021

mh1a 1

Gọi $B$ là điểm biểu diễn của $z_1$ và $D$ là điểm biểu diễn của $z_2$. Theo đề bài $|z_1-z_2|=\sqrt3$ nên $\widehat{DOB}=60^\circ$. Gọi $B’$ là điểm biểu diễn của số phức $3z_1$ và $E$ là điểm biếu diễn của số phức $3z_1+z_2$. Vì $\widehat{ODE}=120^\circ$ nên:

$OE^2=3^2+2^2-2\times 3\times 2 \cos 120^\circ=19$. Gọi $F$ là điểm biểu diễn của số phức $-5i$ và gọi $G$ là điểm biếu diễn của số phức $3z_1+z_2-5i$. Ta có:

$|3z_1+z_2-5i|=OG=\sqrt{44-10\sqrt{19}\cos x}$ với $x=\widehat{OEG}$

 

Lập bảng giá trị của hàm số $f(x)=\sqrt{44-10\sqrt{19}\cos x}$ với $x \in [0;\pi]$

mh2a mh2b mh2c

ta chọn B.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Them tieu de phu

BITEX Edu và những chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT hấp dẫn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay lại diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết