Giải câu 38 mã đề 101 trên Casio

Câu 38. Cho $a$ và $b$ là hai số thực dương thỏa mãn $4^{
\log_2(a^2b)} = 3a^3$. Giá trị của $ab^2$ bằng
A. $3.\qquad \qquad \qquad \quad $ B. $6.\qquad \qquad \qquad \quad$ C. $12.\qquad \qquad \qquad  \quad$ D. $2.\qquad \qquad \qquad  \quad$

Giải

  1. Lấy một số ngẫu nhiên lưu vào A.381 1
  2. Viết lên màn hình 382
  3. Ra lệnh giải phương trình Shift Solve , máy hỏi A ta chấp nhận bằng cách bấm mũi tên xuống, máy hỏi B ta nhập 0 và cuối cùng sẽ được nghiệm tự động lưu vào B.
    383 384 385
  4. Tính 386  ta chọn A.
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

photo 1601397922721 4326ae07bbc5

Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài HHKG VDC Chuyên QH Huế

Chọn hệ trục toạ độ thích hợp và chọn $a$ làm 1đvd. Ta có: $$S\left(0;0;\dfrac{\sqrt3}{2}\right), …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết