Giải bài toán về lãi suất - Đề thi thử Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh

Bài toán: Ông An gửi 320 triệu đồng vào ngân hàng ACB và VietinBank theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ngân hàng ACB với lãi suất 2,1% một quý trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất 0,73% một tháng trong thời gian 9 tháng. Biết tổng số tiền lãi ông An nhận được ở hai ngân hàng là 26670725,95 đồng. Hỏi số tiền ông An lần lượt gửi hai ngân hàng ACB và Vietinbank là bao nhiêu? ( Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị).

A. 200 triệu và 120 triệu.

B. 140 triệu và 180 triệu.

C. 120 triệu và 200 triệu.

D. 180 triệu và 140 triệu.

Bài giải

Gọi số tiền ông An gửi vào ngân hàng ACB là [latex]x[/latex] (đồng), suy ra số tiền ông An gửi vào ngân hàng VietinBank là [latex]320000000-x[/latex] (đồng).

Đổi 15 tháng = 5 quý. Số tiền cả gốc lẫn lãi ông An gửi vào ngân hàng ACB là: [latex]x{\left( {1 + 2,1\% } \right)^5}[/latex] (đồng).

Số tiền cả gốc lẫn lãi ông An gửi vào ngân hàng VietinBank là: [latex]\left ( 320000000-x \right ){\left( {1 + 0,73\% } \right)^9}[/latex] (đồng).

Theo bài ra ta có phương trình:

[latex]x{\left( {1 + 2,1\% } \right)^5} + \left ( 320000000-x \right ){\left( {1 + 0,73\% } \right)^9}=26670725,95 + 320000000[/latex]

 

Nhập vào máy tính CASIO fx-570VN PLUS phương trình trên và tìm nghiệm bằng SOLVE, ta được:

Q)(1+2.1q()^5

$+(320000000pQ))(1+0.73q()^9

$p26670725.95p320000000=qr0=

1

Lưu nghiệm này vào ô nhớ [latex]A[/latex]  bằng cách bấm qJz

2 1

Cài đặt làm tròn 0 chữ số thập phân sau dấu phẩy: qw60Qz=

3

Di chuyển b thu được:

4

Vậy chọn đáp án C. 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (1)

  Giả sử ycbt  là tính d(AB, CD) Cách 1: – Tìm một  mặt phẳng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết