GIẢI NHANH BÀI TOÁN TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC TRÊN CASIO FX 580VNX (PHẦN 1)

Các bài toán tính giá trị của biểu thức lượng giác thường xuất hiện ở cuối lớp 10 và đầu lớp 11. Diendanmaytinhcamtay.vn giới thiệu đến các bạn một phương pháp giải nhanh bài toán này bằng máy tính CASIO fx 580VNX qua bài toán cụ thể sau:

Bài toán: Cho $latex \cot \alpha =2$. Giá trị của biểu thức lượng giác [latex]\large P=\frac{\sin \alpha +\cos \alpha }{\sin \alpha -\cos \alpha }[/latex] là:

  1. $latex P = -3$
  2. $latex P = 3$
  3. $latex P = 1$
  4. $latex P = -1$

Lời giải tự luận:

Ta có [latex]\large P=\frac{\sin \alpha +\cos \alpha }{\sin \alpha -\cos \alpha }=\frac{\frac{\sin \alpha }{\sin \alpha }+\frac{\cos \alpha }{\sin \alpha }}{\frac{\sin \alpha }{\sin \alpha }-\frac{\cos \alpha }{\sin \alpha }}=\frac{1+\cot \alpha }{1-\cot \alpha }=\frac{1+2}{1-2}=-3[/latex]

Vậy ta chọn đáp án A.

Ta có thể giải nhanh bài toán trên bằng máy tính CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Tìm $latex \alpha $ thoả [latex]\cot \alpha =2[/latex] (Máy tính cài đặt đơn vị đo góc là độ hoặc radian đều được)

Vì [latex]\large\cot \alpha =\frac{1}{\tan \alpha }[/latex]nên để tìm [latex]\alpha[/latex]ta thao tác trên máy tính như sau:

  • Cách bấm:  ql1a2$)=
  • Máy tính hiển thị:
Kết quả của góc alpha
Kết quả của góc alpha

Bước 2: Thay vào biểu thức lượng giác:

  • Cách bấm:  ajM)+kM)RjM)pkM)=
  • Máy tính hiển thị:
Kết quả của biểu thức lượng giác P
Kết quả của biểu thức lượng giác P

Vậy ta chọn đáp án A.

Xem thêm sơ lược tính năng nổi trội trên máy tính CASIO fx 580VNX

Casio fx 580vnx có gì mới?!

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

hkg

Dành cho các bạn yêu thích máy tính Casio 580 VNX

Sở dĩ chúng tôi đặt tiêu đề như vậy là vì có nhiều tính năng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết