Giải bằng nhị thức Newton

Giải bằng nhị thức Newton

Giải bằng nhị thức Newton: Áp dụng${(a + b)^n} \equiv {b^n}{\rm{ }}\left( {\bmod m} \right)$ với $a \vdots m$ nên chỉ cần tìm 3 chữ số tận cùng của $376^{2010^{2011}}$
Áp dụng thử bài toán tương tự này nhé, nghĩa là cần đi tìm quy luật:
2016-12-31_094741.png

 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

ptlg 1

SỬ DỤNG CASIO fx 580VNX ĐỂ GIẢI NHANH PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT SIN, COS- PHẦN 2

Phương trình bậc nhất đối với sin và cos là một dạng phương trình thường gặp trong chương trình Toán lớp 11. Do đó, tiếp nối Phần 1, trong bài viết này Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra thêm một vài bài toán luyện tập

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết